Dimecres 3 de maig del 2017 queda marcat a l’agenda de Mollet Contra el Càncer com el dia en que es va signar el conveni de col.laboració amb la Fundació Hospital de Mollet.

Un fet molt important per nosaltres ja que consolida una relació del tot necessària per a ambdues entitats. Els signants van ser per part de l’Hospital de Mollet el Sr. Jaume Duran i per part de Mollet Contra el Càncer la Sra. Carme Segú.

Ho celebrem i ho volem compartir amb tots vosaltres!!!